Afyon’da Yunan işgali, gazilerin dilinden Kurtuluş Savaşı ve Yunan mezalimi | PDF Makale

Dr. Ahmet OĞUZ

Milli Folklor Dergisi / Sayı:58

AFYON’DA YUNAN İŞGALİ, GAZİLERİN DİLİNDEN KURTULUŞ SAVAŞI VE YUNAN MEZALİMİ

Greek Occupation in Afyon: The War of Independence and Greek Atrocities from the Veterans

L’occupation greque à Afyon: la guerre indépendance et la torture greque selon les guerriers

ÖZET

Osmanlı imparatorluğu, Birinci Dünya savaşında yenilgiye uğraması üzerine imzalanan Mondros ateşkes antlaşması gereğince işgal edilmeye başlamıştı. Bu çerçevede İzmir ve Eğe Bölgesi’nin hemen hemen tamamı Yunanlılar tarafından ele geçirilmişti. Yunanlıların ilerleyişi Afyon’u da içine alıyordu. Bu işgal sırasında Yunan askerleri masum halka büyük işkenceler yapmışlar, bu işkenceler yaşayanların hafızalarından uzun süre çıkmamıştır. Şehirlerinin hatta evlerinin içine giren düşmanı kovmak için Afyonlular, ulusal kurtuluş savaşına bütün güçleriyle destek vermiş ve Kurtuluş Savaşının başarıya ulaşmasında ellerinden geleni yapmışlardır.

>>> Makaleyi PDF formatında incelemek için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız:

>>> Makalenin PDF formatında kaynak linki:
http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=58&Sayfa=147 (Erişim:08.05.2019)