Ayaktekke Camii; Yahşi ve Bahşi Baba Türbeleri

Yarenler Mahallesi içerisinde bulunan Ayak Tekke Camii yıkılışı sonrası 1974 yılında restore edilerek yeniden ibadete açılmış tarihi bir camidir. İlk yapılış tarihi 1892 olarak bilinen cami tek minareli ve tek şereflidir. Minaresi kesme taştan yapılmıştır.

Cami önünde küçük bir avlu bulunur. Caminin hemen sağ tarafında Yahşi ve Bahşi adlı iki kişinin türbesi bulunmaktadır.

Evliya Çelebi seyahatnamesinde Yahşi Baba ve Bahşi babanın Horasan erlerinden iki kardeş olduğunu, padişahın huzurunda yemek yerlerken, ikisi birden “padişahım biz bu an gideriz” diyerek orada ölmüşler ve orada gömülerek üzerlerine tekke inşa edilmiştir şeklinde, Fikri Yazıcıoğlu ise Şeyh Yahşi ve Şeyh Bahsi’nin Sultan Divani’nin müritlerinden olduğu, Şeyh Bahşi’nin ise bunlardan bir asır sonra yaşadığını belirtmiştir.

Dr. M.Saadettin Aygen, Yavuz Sultan Selim Aran’a giderken Afyon’da ölen Yahşi ve Bahşi adlı iki mücahit burada ölerek Ayak tekkesine gömüldüğünü, camiin ise 11 Ramazan 1310 (M.1892) yılında Nurcu mahallesinden Akosmanzade Hacı Hüseyin tarafından yaptırıldığını belirtmiş, ancak kaynak vermemiştir.

Külliye (tekke, cami ve türbe) camiin üzerinde yazılan tarihlerden anlaşıldığına göre, 1974 yılında yıkılmış ve yerine betonarme olarak yeniden kaloriferli olarak inşaa edilmiştir.

Bir avlu içinde cami, türbe, gasilhane ve Kur’an kursu olarak yapılmıştır. Avluya küzeydoğuda milli birlik caddesine açılan iki kanatlı demir doğrama kapı ile girilir.