Yunan askerine esir düşen ve 7 yıl Yunanistan’da yaşayan Sarıcaovalı Ziver’in öyküsü

17 Temmuz 1921 günü Yunanlılar Sarıcaova yakınlarına gelirler. Bunu duyan Sarıcaova gençleri Yunanlıların keşif birliğini pusuya düşürerek öldürürler. Türk tarafının subayları köylülere Yunanlıların kendilerine zarar verebileceğini söyleyerek köyü terk etmelerini isterler. Herkes köyü terk ederek ormanlık alana saklanırlar. Ancak Ziver dede yolunu kaybetmiş bir Türk askerine yardım etmek amacıyla ormanda açığa çıkar. Fakat bir müddet sonra askerle birlikte yakalanırlar. Yunanlılar askerlerinin öldürülmesinden bunları sorumlu tutar. Ellerini bağlayıp uçurumdan atarak öldürmeyi denerler. Ancak Ziver ölmez. Bu kez tahtadan bir sandığa koyarak tekrar atarlar. Ziver yine ölmez.

Bu kez öldürmekten vazgeçerek esirlerle birlikte Yunanistan’a götürürler. Yunanistan’da en kötü işlerde zorla çalıştırırlar. Yakasında bir yafta asılıdır. Yaftanın üzerinde “Esirdir. 6 Yunan askerini öldürmüştür” yazılıdır. Her gören Yunanlı Ziver’in yüzüne tükürmektedir.

Yunanistan’da 7 yıl kalmış bu süre de her türlü işte çalıştırılmıştır. Bu arada Yunancayı öğrendiğinde yakasında yazılı olan sözlerin de ne anlama geldiğini öğrenmiştir.

Ancak Lozan anlaşmasından sonra yapılan esir değişimi ve nüfus mübadelesiyle kendi köyüne dönebilmiştir. Ziver Yunanistan’da kaldığı 7 yılı boş geçirmemiş su kaynaklarını çeşmeye çevirmeyi öğrenmiştir. Memlekete döndükten sonra da ölünceye kadar Afyon’un köylerinde su kaynaklarını çeşmeye dönüştürmeyi meslek haline dönüştürmüştür.

Kaynak kişi: Tahiroğlu Mehmet Canbolat Sarıçova Köyü : ( Babası Tahir Canbolat’ın anlatımları ile) 15 Temmuz 1922’te olmuştur.

KAYNAK:
AFYON’U SON VATAN BİLENLER / SEYDİ ÇALIŞKAN
Afyonkarahisar Kocatepe Anadolu Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü Yayınları – Temmuz 2018

AÇIK KAYNAK LİNKİ: https://drive.google.com/file/d/18TmmIQGEjgx2bLL0PdBzboY2V7PP3vBt/view (Erişim:27.01.2020)