Afyonkarahisar’daki yer isimlerinin kökenleri | Makale |

Nusret KOCA / Hakkı YAZICI

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri

Türk Coğrafya Dergisi Sayı:56

Afyonkarahisar İlindeki İdari Yerleşmelerin Toponimik Sınıflandırılması | Makale

ÖZET

Yer adları, ortamın doğal, kültürel ve sosyal durumlarının etkisi ile ortaya çıkmış ve insanda sürekli olarak merak uyandırmış olmasından dolayı, kültür çalışmalarının önemli konulardan biri olmuştur. Afyonkarahisar ilinde sayıları 500 civarında olan idari yerleşim birimlerinin adları konusunda bir bütün olarak yeterince çalışma yapılmamıştır. Özellikle köy yerleşmeleri, adlarının kaynağı hakkında bilimsel verilerden yoksun bulunmaktadırlar. Bu çalışmada özellikle tarihi kaynaklardan faydalanılarak ve sahada gözlemler yapılarak yerleşme yerlerinin adları, toponimi biliminin esasları çerçevesinde ele alınarak sınıflandırılması yapılmıştır.

Türk Coğrafya Dergisinde yayınlanan makalenin tamamına pdf formatında ulaşmak için tıklayınız.