Afyonkarahisar Zafer Müzesi | Makale

Doç. Dr. Kasım İNCE

Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2011) 254-267

AFYONKARAHİSAR ZAFER MÜZESİ | MAKALE

ÖZET

Afyonkarahisar Türk İstiklâl Savaşı’nda, Büyük Taarruz kararının alındığı ve uygulandığı ilimizdir. Büyük Taarruz kararının alındığı ve 1913-1914 yıllarında Belediye binası olarak inşa edilen yapı, günümüzde Zafer Müzesi olarak hizmet vermektedir. Çalışmada müze binası mimari açıdan ele alınmış, tanıtılarak üslûp özellikleri vurgulanmıştır. Müzecilik boyutu belirli bir düzen içinde, sergilenenler ve sergileme biçimi olarak anlatılmıştır. Osmanlılarda müzecilik anlayışının ortaya çıkışı ve müzeciliğin günümüzdeki geldiği aşama belirtilmiştir. Bu çerçevede Zafer Müzesi ele alınarak bir değerlendirme yapılmıştır. Anlaşıldığı kadarıyla Zafer Müzesi günümüz müzecilik anlayışı çerçevesinde hizmet verememektedir. Bu durumun idarî yapıdan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Müzenin özel müze durumu sonlandırılarak, Askerî Müze haline getirilmesinin önünde yasal bir engel bulunmadığı ifade edilebilir. Askerî Müze’ye dönüştürülerek, uzman kadro ile desteklendiği takdirde müzenin, günümüzdeki eğitici müze anlayışına kavuşacağı açıktır.

Makaleye PDF formatında ulaşmak için tıklayınız.