Geleneksel Osmanlı ulu camilerinden bir örnek: Şuhut Ulu Camii

Şuhut Camii, Çarşı Camii, Cami-i Kebir ve Büyük Camii isimleri ile de anılır. Caminin günümüze ulaşmış inşa kitabesi yoktur.

H. 818/M. 1415 tarihli bir vakfiye örneğine göre yapı, Sarı Demirtaş Paşaoğlu Hamza Bey tarafından yaptırılmıştır.

Cami 1862 yılında da onarılmıştır. 2013 yılında kapsamlı bir onarımdan geçirilmiştir.