Horasan erenlerinden Hayran Veli ve türbesi (Kayıhan-Afyonkarahisar)

Hayran Veli Sultan Türbesi, Afyonkarahisar İli İhsaniye İlçesine bağlı Kayıhan Beldesinde Türbe Mahallesinde Kayıhan Türbe Mezarlığında bulunan cami bitişinde türbesi vardır.

Hayran Veli Sultan Kimdir: Hayranbalı olarak da anılan Hayran Veli Sultan, Horasan’dan Hacı Bektaş Veli ile birlikte gelenlerden olduğu, Karaca Ahmet Sultan’ın kardeşi olduğu rivayet edilmektedir. Hacı Bektaş-ı Veli’nin yanında yetişerek Kayıhan’a gelip burada tekkesini kurduğu ve bir halk tabibi olarak özellikle cilt hastalıklarında sonuçlar verdiği bilinmektedir. 13.yüzyıl sonu veya 14.yüzyıl başı buraya geldiği söylenmektedir.

Bazı kaynaklara göre Karaca Ahmet Sultan ve Seydiler Sultan’ın arkadaşı olarak bilinmektedir. Vücut ve gözde çıkan sulu çıban, iltihap gibi cilt hastalıklarında uzman bir hekimdir.

Türbe camiye bitişik olarak yapılmıştır. Örme taştan yapılan türbe ikili kubbeye sahiptir. Çatı kiremit kaplıdır. Hayran Veli Sultan sandukasının kuzeyinde eşi, güneyinde oğlunun ve arkalarında da müritlerine ait altı tane sanduka bulunmaktadır. Kabrine yakın çilehanesi de bulunmaktadır. 

Genellikle cilt hastalıklarına şifa bulmak isteyenler tarafından ziyaret edilmektedir. Türbede cilt hastalığına iyi geldiği söylenen Cevher denilen toprağın hastaya sürülerek iyileşmeleri beklenmektedir. Cevherin çıbanlara iyi geldiği söylenmektedir. Adak olarak kurban kesilmektedir.


Kaynakça: Nihat Aytürk – Bayram Altan – Türkiye’de Dini Ziyaret
Yerleri- Altanoğlu – 1992 / Abdulhalim Durma – Evliyalar Şehri
Afyonkarahisar – Amasya -2009 / Mehmet Gündoğan -Afyon Alimleri Evliyaları -1994.

Fotoğraflar: Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi – Metin ÜNAL