Eğret, Selçuklu’nun yurduydu

Anıtkaya Köy Muhtarı Mehmet Soylu, eski ismi Eğret olan beldenin zamanında Selçuklu Devleti’nin önemli yurtlarından olduğunu söyledi. Soylu: “Eğret bölgesinde zamanında Selçuklu dönemine ait paralar bulunmuştur. Bu yüzden Türklerin ilk yerleştiği yerlerden olma ihtimali yüksektir” dedi.

Her karışı tarih kokan Afyonkarahisar toprakları dikat çekmeye devam ediyor. Tarihi bir geçmişse sahip Anıtkaya Kasabası’da o noktalardan bir tanesi. Köy Muhtarı Mehmet Soylu, Türklerin bu bölgelere nasıl geldiğini şu sözlerle anlattı: “Selçuklu hükümdarı Alparslan döneminde Anadolu fetih hareketleri başlamış Batı Anadolu’ya kadar asker sevk edilmiştir. Malazgirt savaşıyla hızlanan fetihler 1072 Alparslan’ın ölümünden sonra da Türk beylerinin akınlarıyla devam etmiştir. Bu akınlar neticesinde Emir Sanduk, Emir Saltuk, Devlet Han, Mengücek, Ebu’l-Kasım kuvvetleri Afyon ve çevresini ele geçirmişlerdir. Malazgirt zaferinden sonra, Büyük Selçuk İmparatorlugu’nun himayesi altında Anadolu’nun şarktan gelen yoğun halk kitleleri tarafından iskanı, bilhassa Melikşah’ın cülusunu müteakip sistematik bir şekilde başlamıştır. Bu dönemde Orta Anadolu steplerine Türk kabileleri yerleştirilmiştir.”

HAÇLI SEFERLERİNDE AFYON YOLU KULLANILDI

Haçlı seferlerinde Afyon yolunun kulandığına dikat çeken Soylu: “Anadolu’nun Batı sahillerinin Türklerin eline geçmesiyle Haçlı seferlerinin başlaması aynı zamana tesadüf etmektedir. Haçlı seferlerinin amacı Kudüs’e kadar Anadolu’yu Türklerden kurtarmak olmuştu. Haçlı seferlerinin hemen hepsinde Eskişehir -Afyon -Konya şehirlerinden geçen doğu yolu kullanılmıştır. Dolayısıyla bölgedeki hakimiyet el değiştirmiştir.Manuel Komnen Eskişehir, Homa kalelerini tahkim ettirir ve büyük bir ordu toplayarak Konya’ya doğru harekete geçer. İki ordu 1176’da Afyonkarahisar bölgesinde Düzbel – Durucasu mevkiinde karşılaşır. Miryekefelon Meydan Muharebesi olarak bilinen bu savaşta Bizans ordusu ağır bir yenilgiye uğrar. Bunun sonucunda Anadolu’nun Türklerin yurdu olduğu anlaşılır. Afyonkarahisar bölgesindeki Türk iskanı bu savaştan sonra hız kazanmış, harap olmuş bölge kısa sürede Türkleşmiştir. Afyonkarahisar’da çıkartılan çok sayıdaki Türkmen mezar taşı bu savaşın ve Türkleşmenin delilidir.” Dedi.

EĞRET BÖLGESİNDE MADENİ PARA BULUNDU

Türklerin ilk yerleştiği bölgelerden birinide Eğret olduğunu söyleyen Soylu: “Bu bölgedeki ilk iskan şüphesiz konar-göçer hayatın gereği olarak kır kesiminde başlamıştır. Bundan dolayı ilk yerleşimlerin dağ yamaçlarında olduğu görülür. Ebu’l – Fida Güney batı Anadolu’da 200.000 çadır halkının görüldüğünü yazmaktadır. Eğret yöresinde İl bulak dağı Gayraklı Çeşme yanındaki Örenlerde Selçuklu dönemine ait madeni para bulunduğu söylenmektedir. Resul Baba tepesi yakınlarındaki Örenler mevkii de İl bulak dağı eteklerinde bulunması hasebiyle Türklerin ilk yerleştiği yerlerden olma ihtimali yüksektir” şeklinde konuştu.

01.02.2018 / Türkeli Gazetesi / Mehmet Karakaş