Afyon Kocatepe Üniversitesi nasıl kuruldu? 1974’ten kuruluşa…


Ramazan SEYMAN

AfyonPrestij Dergisi Yıl: 2014 /

Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin tarihine dair çok özel ve önemli bir araştırma yazısı ile sizleri geçmiş ve geleceğe dair mukayese yapmaya davet ediyoruz. Ayrıca memleket ve insan sevgisiyle yola çıkan pek çoğu Rahmeti Rahman’a kavuşmuş bir grup yurtseverin, “Memleketimizin çocukları okumaktan geri kalmasın” düşüncesiyle neleri başardığını sizlerle paylaşmak istiyoruz. (Mekanları cennet olsun)

Bilindiği gibi Afyon Kocatepe Üniversitesi 1992 yılında kuruldu. Ancak Afyonkarahisar’ın üniversite ya da yüksekokulla tanışması daha eski tarihlere dayanıyor.

Yıl 1974. Afyon Lisesi başta olmak üzere birçok okulun lise düzeyinde eğitim verdiği şehirde henüz yüksekokul yok. Lise eğitimini tamamlayan binlerce öğrenci, ekonomik imkânların da çok fazla yeterli olmadığı o dönem eğitimini sürdüremiyor. 1963 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’nca şehirde yapılan etüt sonucu Afyon’a ‘Kurtuluş Üniversitesi” adı ile yüksek öğretim kurumunun kurulması öngörülmüş ancak sonuç alınamamış.

Şehrin yöneticileri ve ileri gelenleri durumun ciddiyetinin farkında. İşte bu farkındalık, Afyonkarahisar’a yüksekokulu kazandıracak oluşumu bir araya getiriyor. 1973 yılında üniversite kurmak için hazırlıklara başlayan bir grup yurtsever, 1974 yılı Haziran ayında Afyon Üniversite Kurma ve Yaşatma Cemiyeti’ni kurarak çalışmalara başlıyor.

Aralarında, belediye başkanı, gazeteci, doktor, avukat, eczacı, sarraf, mühendis, noter ve işadamlarının yer aldığı bu cemiyet şu isimlerden oluşuyor: Merhum İbrahim Küçükkurt (Gazeteci), merhum Ahmet Tuncer (Noter), Hulusi Diler (Mühendis), merhum Belediye Başkanı Sami Öznur, merhum Mustafa Akkent (Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri), Hakkı Özsoy (Tüccar), merhum Hüseyin Helvacıoğlu (Eczacı), merhum Ragıp Ünver (Mühendis), merhum Cemalettin Öz (Avukat), merhum Alaaddin Günel (Diş Hekimi), Bekir Haşim Tiryakioğlu (Tüccar), Mehmet Yılmaz Helvacıoğlu (Tüccar), merhum Kazım Gümüştaş (Tüccar), merhum Balı Açıgözoğlu (Tüccar), merhum Osman Uğur (işadamı), Kamil Özgür (Operatör Doktor), Merhum Adnan Bayık (Sarraf), Ahmet Özkoçak (Operatör Doktor), merhum Hamdi Telek (Tüccar).

Cemiyet 1974 yılı Haziran ayında kuruluyor; ancak öncesinde geniş bir hazırlık ve kulis yapılıyor. 1974 yılı Mart ayında merhum Gazeteci İbrahim Küçükkurt, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde görev yapan yakın arkadaşları doçent ve profesörlerle sık sık görüşmelerde bulunuyor. Bu görüşmeler neticesinde, Afyonkarahisar’a yüksekokul açılması için hükümetin Akademiye talimat vermesi isteniyor.

Bu tarihten yaklaşık 4 ay sonra 15 Temmuz 1974’te dönemin Başbakanı merhum Bülent Ecevit, Afyonkarahisar’a geliyor. Bu ziyarette, Afyon Üniversite Kurma ve Yaşatma Derneği Başkanı merhum Noter Ahmet Tuncer ve Gazeteci Şükrü Küçükkurt imzasıyla müracaat dilekçesi Ecevit’e takdim ediliyor. Bu girişim sonuç veriyor ve müracaat dilekçesi gereği yapılmak üzere Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademesi’ne havale ediliyor. Kısa bir süre sonra Akademi Profesör Kurulu’ndan bir heyet Afyonkarahisar’a gelerek gerekli incelemeleri yapıyor. Yapılan incelemeye göre, Afyon’da bir Yüksekokul açılması için gereken şartların var olduğu görülüyor.

Cemiyetin bu yoğun çabaları neticesinde, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Profesörler Kurulu’nun 12 Ekim 1974 yılında 23 sayılı kararı ve 7334 sayılı Kanunun 5/a maddesine göre, Afyon’da Maliye ve Muhasebe Yüksekokulu açılmasına karar veriliyor. Bu kararın ardından Afyon Lisesi yanındaki tarihi bina, 1974 yılı Ekim-Kasım aylarında Cemiyet tarafından halkın da yardımıyla tadilatı yapılarak, Akademinin emrine veriliyor. Bu noktadan sonra işler kolay ve düzenli bir şekilde işliyor.

Afyon Maliye ve Muhasebe Yüksekokulu Müdürlüğü’ne seçilen Doçent Dr. Aykut Herekmen Afyonkarahisar’a gelerek, 1974-75 ders yılı için öğrenci aday kayıt işlemlerini başlatıyor. Üniversite giriş sınavlarından sonra eğitim-öğretime hazır hale getirilen Afyon Maliye ve Muhasebe Yüksekokulu’na yeniden aday öğrenci kaydı yapılıyor. Ülkenin her bir köşesinden 3 bin 500 aday öğrenci kayıt yaptırıyor ve yapılan özel sınav sonucu 350 öğrenci yüksekokula kayıt ediliyor.

1987 yılında Anadolu Üniversitesi’ne bağlı Afyonkarahisar İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi haline dönüştürülen fakülte, kuruluşu sırasında Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne bağlanıyor.

Bugün on binlerce Türk ve yabancı öğrencinin eğitim gördüğü Afyon Kocatepe Üniversitesi, 13 fakülte, 5 enstitü, 4 yüksekokul, 1 devlet konservatuarı ve 15 meslek yüksekokulu ile eğitim-öğretime devam ediyor.

Afyon Maliye ve Muhasebe Yüksekokulu Kurucu Müdürü ve Dekanı Prof. Dr. Aykut Herekmen Anadolu Üniversitesi Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 15. Kuruluş Yılı Armağanı kitabında yüksekokulun kuruluş hikayesini şöyle anlatıyor:

“Binanın onarım ve tadilat giderleri, tefrişi ve 1974-75 yılı öğretim üyelerine ödenen ders ücretleri ile 2 sekreter ve 1 müstahdemden oluşan personel giderlerinin Afyonlular’ın yüksek öğretim amacıyla kurulan derneğe yaptıkları yardımlardan ödenmiştir.

Başta Sayın Vali Lütfü Uraz, Sayın Yurtiçi Komutanı Korgeneral Abdurrahman Ergeç, Sayın Belediye Başkanı Sami Öznur ile Üniversite Kurma ve Yaşatma Derneği Başkanı Sayın Ahmet Tunçer ve akademimiz kuruluşunda bir ara asistan olarak görev yapan sonraları asistanlıktan ayrılan fakat içimizden hiçbir zaman kopmayan ve kendi şehrine ne yapıp yapıp bizleri getirerek bir yüksek öğretim kurumun temelini atmayı başaran Sayın İbrahim Küçükkurt olmak üzere tüm Afyon halkının maddi ve manevi katkılarıyla bu yüksekokul kurulmuştur.”

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT’E SUNULAN DİLEKÇE:

İlimiz Afyon, Ulusal Bağımsızlık savaşımızın kazanıldığı bir bölgededir. Karayolu ve demiryolunun dört yönden düğümlendiği hinterlandı geniş olan ilimiz, pek çok yönden etkilenmiş ve ekonomik bakımdan geri kalmış olduğu yüksek malumlarıdır.

İlimizde, lise ve dengi okullardan her yıl binlerce öğrenci mezun olmaktadır. Mezun öğrencilerin çoğunluğu fakir halk çocuklar olduğundan yüksek öğretim olanaklarından yoksun kalmaktadırlar. İlimizin yanında, Uşak, Denizli, Burdur, Isparta ve Kütahya illerinde de binlerce fakir halk çocuğu yüksek öğretim yapabilmek olanaklarına erişememekte ve kontenjanların yetersizliğinden açıkta kalmaktadırlar.

İlimizde bu durumları dikkate alan yurtsever bir grup yol olanağı ve merkezi olma yeteneği dikkate alınarak Afyon’a bir yüksek öğretim tesisi kazandırabilmek amacı ile derneğimizi kurmuş bulunuyoruz.

1963 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’nca şehrimizde yapılan etüt sonucu Afyon’a ‘Kurtuluş Üniversitesi” adı ile yüksek öğretim kurumunun kurulması öngörülmüş olmasına rağmen şimdiye kadar bu konu ile ilgilenilmemiştir.

Keza, Ege Üniversitesi’ne bağlı ikinci Tıp Fakültesi kurulması düşünüldüğünde, Ege Üniversitesi yetkililerince ilimizde yapılan incelemeler olumlu bulunmuş, fakat bugüne kadar bir sonuç alınamamıştır.

Bir yükseköğretim kurumun açılması için tüm olanaklara sahip olan ve durumu ilim adamlarınca, Devlet Planlama Teşkilatı’nca saptanan ilimize Ege Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi veya Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı bir yüksekokul, öncelikle (Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu, İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulu, Ön lisans okulu) açılmasına yardımcı olacağınızı ümit ediyoruz.

Derneğimizin açılacak yükseköğretim tesisine her türlü yardımı yapmaya amade olduğunu ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca aranılan nitelikte bir binanın temin edilebileceğini Afyonumuza teşrif ettiğiniz bugünde tüm Afyonlular’ın en içten duygularına tercüman olarak yüksek yardımlarını esirgemeyeceğinizin inancı içinde derneğimiz adına saygılarımızla arz ederiz.”

Kaynak: AfyonPrestij Dergisi Yıl: 2014

Hazırlayan: Ramazan Seyman

Beldemiz Dergisi- Yıl 1994 Sayı:34 sayfa: 6,7,8,9, Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 15. Kuruluş Yılı Armağanı kitabı

Kaynak link:
http://afyonprestij.com/kararliydilar-yilmadilar-universiteyi-kurdular/ (Erişim: 17.05.2019)