Kocatepe – Büyük Taarruz Türk Askeri | Fotoğraf Galerisi

Kaynak: Afyon Kocatepe Üniversitesi / Kocatepe Büyük Taarruz Araştırma Merkezi İnternet Sayfası

Kaynak Link: https://kbutam.aku.edu.tr/turk-fotograflari/ (Erişim:17.04.2019)