Afyonkarahisar’da Rıfailik

Abdulhalim DURMA /Evliyalar Şehri Afyonkarahisar / Amasya 2009

Şehirde Karamanoğlu Mahallesi’ndeki Rıfâî Dergâhı’nın ne zaman ve kim tarafından açıldığı tespit edilememiştir.

Günümüzde aynı adla anılan mahallede Yeşil Yol kavşağında “Demiryalayan” lâkâplı zata atfedilen bir türbe bulunmaktadır. Demiryalayan Rifâî tarikatına mensuptur. Zâviyenin bu türbe civarında olması muhtemeldir.

1863 tarihli bir kayıtta dergâh şeyhi Mestcizâde Mehmet Efendi’nin, mukâbele sırasında müritlerinden Halil Ömer adlı kişiyi bıçakla yaralayarak ölümüne sebep olduğu kayıtlıdır.

Şehirde 1902’de meydana gelen yangında, iki tekke ile birlikte Rıfâi Tekkesi ve pek çok bina yanmıştır. Bu yangının Mevlevîhane 216 civarında meydana geldiği dikkate alındığında yanan Rıfâî Tekkesinin de o mahalde olması lâzım gelir. Bu durumda Karamanoğlu Mahallesindekinden başka bir Rıfâî Tekkesinin varlığı daha ortaya çıkar.