Afyon’da fabrika hasreti (1953’ten)


Rüştü KUTMAN

Vatan Gazetesi Afyon İlavesi / 29.04.1953

Ne dereceye kadar doğrudur bilinmez. Nazilli’de kurulan bez fabrikasının evvela Afyon’da kurulması tekarrür etmiş. Fakat bazı sebepler dolayısıyla fabrika Afyon’dan Nazilli’ye naklolunmuş.

O tarihten beridir ki Afyon’da bir fabrika hasreti vardır. Toprak gelirinden başka bir serveti olmıyan bu vilayet, iktisadi buhran içerisinde yıllar tüketmiş ve şimdi bir iktisadi gerilemeye kendisini kaptırmış bulunmaktadır.

Afyon’un siyasi hayatındaki istikrarsızlığı mütalaa ederken, bu hususu da göz önüne getirmek yerinde olur. Fakirlik, iktisadi atalet gözle görünür, elle tutulur bir haldedir.

Bilhassa bir yıl kadar evvel, Devlet Demir Yolları İşletme Müdürlüğü teşkilatının ve Uçak alayının Afyon’dan kaldırılması, bu vilayet için bir yıkım olmuştur. Ayın birinden onuna kadar, çarşıda, pazarda hareket görülür. Diğer günler, adeta bir tatil gününü andırır. Bu manzara karşısında, vilayetin zenginleri birer birer büyük şehirlere kaymışlardır. Çünkü ellerindeki parayı işletecek mevzu yoktur.

Eski iktidar devrinde olduğu gibi şimdi de zaman zaman heyetler Ankara’ya gider, büyüklerle temas ederler. Afyon’un iktisadi gerilemesini anlatırlar. Her zaman olduğu gibi de zengin vaatlerle dönerler. Artık bu seyahatler mahalli gazetelerde mizah konusu olmaktadır.

Afyonlular üzgündür. Buna rağmen bedbin değildirler. Demokrat Parti iktidarının Afyon’un komşuları olan Eskişehir, Konya ve Kütahya’daki yapıcı icraatını görerek:“Elbette bir gün bize de sıra gelecektir” diye ümitlenmektedir.