Afyon Çimento fabrikasının inşaatına bugün başlanıyor (1954)


Zafer Gazetesi

16 Eylül 1954 Perşembe / Yıl:6 Sayı:2051

Afyon Çimento fabrikasının temeli bugün merasimle atılacaktır. Yurt kalkınmasında yeni bir hamle olan bu fabrikanın açılışı münasebetiyle Türkiye Çimento Sanayi Umum Müdürü Orhan Kubat gazetemize şu beyanatı vermiştir:

“Memleket kalkınmasının esaslı unsurlarından birisi olan çimento istihsali için müessesimizin on aydan beri devamlı surette yaptığı gayretlerin neticesi olarak 2 inci çimento fabrikasının temelini atıyoruz. Hiç şüphesiz Bunu diğerleri takip edecektir. Afyon’da temelini atacağımız çimento fabrikası müessesemizin ve Afyon Belediye ve hususi idaresi ile Yüntaş Afyon Çimento Fabrikası T.A.Ş.’nin iştirakiyle kurulan Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.’nin malıdır. Ve Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.’nin sermayesi 5.000.000.­ liradır. Bu sermayenin 3.425.000.­ lirası Türkiye Çimento Sanayi T.A.Ş. tarafından mütebaki 1.575.000.­ lira da yukarıda adlarını saydığım müesseseler tarafından verilmiş ve şirket 23/4/1954 tarihinde kurulmuştur.

Afyon fabrikası diğer Çorum, Söke ve Bartın fabrikalarını yapacak olan Fives – Lille firması Tarafından yapılacaktır. Ve fabrika makine tesisat ve inşaat bedelleri dâhil ceman 10.329.150.­ liraya malolacaktır.

Makine ve yedekleri bedeli olarak ödenecek paranın %10’una Fives–Lille firması yabancı sermayenin teşvik kanununa göre iştirak edecektir. Bakiye kalan %90 miktar ise 6 şar aylık taksitlerle 7 senede ödenecektir ki bu kredili kalkınmanın ne demek olduğunu göstermesi
bakımından da mühimdir.

Fabrika için lüzumlu enerji Tunçbilek santralından temin olunacaktır. Bellibaşlı hammadde olan kalker ve kil Afyon’da “Arkarası Kası” mevkiindeki kalker ve kil yataklarından temin olunacak ve devrilir karoserili kamyonlarla nakledilecektir. Fabrika için lüzumlu kömür Tunçbilek ocaklarından temin olunacak ve istihlak edilecek kömür 35.000 ton kadar olacaktır.

Fabrika 250 ton gün kapasiteli olup senede 35.000 ton portlant tipi çimento istihsal edecektir. Memleketimizdeki çimento ihtiyacı göz önüne getirilecek olursa fabrikamızın faaliyete geçerek istihsale başlayacağı 1956 – 1957 senelerine kadar potansiyel ihtiyaç dediğimiz uyuyan çimento ihtiyacımız bugünkünden çok fazla olacağı kanaatindeyiz. İşte bunun için Türkiye Çimento Sanayi T.A.Ş. etütlerine devam edecek daha da lüzumlu yerlere fabrika inşaatı işinden geri kalmayacaktır.”