Anadolu’ya Yolculuk Çalıştayı, Afyonkarahisar’da yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleri ile Valiliğimiz
himayelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile
Medikal Turizm Derneği iş birliğinde Anadolu’ya Yolculuk
Çalıştayı, 29/11/2021 tarihinde, Korel Termal Otelde
gerçekleştirildi. Programa Afyonkarahisar Valisi Gökmen
ÇİÇEK, Milletvekili İbrahim YURDUNUSEVEN,
Belediye Başkanı Mehmet ZEYBEK, il protokolü ve ilgili
turizm sektör temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından,
açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü
Mehmet TANIR; turizm master planının hazırlanmasının,
turizmin planlı bir şekilde yürütülebilmesi adına son
derece önemli olduğunu vurguladı. Valimiz önderliğinde
Frigya’nın ayağa kaldırılması adına, Ayazini köyünde yol
ve restorasyon çalışmaları ile birlikte işe sektörün dahil
edilmesinin son derece önemli olduğuna değindi. TANIR
“Bu çalışmada çok anlamlı bulduğum hem Valimizin,
hem Milletvekillerimizin destekleriyle kamu kurumlarının
iş birliğinin son derece önemli olduğu görülmektedir.
Bu çalışma hakikaten hem devletin hem siyasi ve mülki
idarenin birlikte çalışmasıyla güzel sonuçlar alınabileceğini
göstermektedir. Dünyada mas turizm yapılırken niş
turizme geçilmesi önemlidir. Ümit ediyorum ki bu çalıştay,
ilimize önemli katkı sağlayacaktır.” dedi.

Medikal Turizm Derneği Başkanı Sayın Sinan İBİŞ’in
yönetiminde, ilimiz turizminin canlandırılması ve
çeşitlendirilmesine yönelik; turizme konu olabilecek
alanlar, ürünlerle ilgili uygulamalar ve deneyimler üzerinde
katılımcılarla fikir alışverişinde bulunuldu.

Son olarak da, Afyonkarahisar’da var olan ürünlerin
tanıtılması, şekillendirilmesi ve hayata geçirilmesi yönünde
görüşler değerlendirildi.