Dr. Kadriye Işıklar Pürçek, Frig Vadisinin gizemini anlatıyor

ZAMANDA YOLCULUK MÜMKÜN.

Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde dün, bugün, gelecek her bir aradaymış…. Nerede mi? Hepimizden yaşlı ve hala büyüleyici, diri bir coğrafya parçasında. “Cami yıkılmış mihrap yerinde” misali. O, Cem Yılmaz’ın meşhur AROG filminde geçmişe yolculuğun dekoruydu. Milattan önce 750’ lere geçiş kapısı Frig Vadisinde, Frig Vadisi Afyonkarahisar’da.

Frig vadisinde, Emre gölündeki suda yüzer izlenimi veren kaya parçalarında, tapınağında, mezarlarında, volkanik tüflerden oluşmuş peri bacaları arasında masal aleminin içndesinizdir. Açıl susam açıl! Artık ezel, an ve ebed tek bir andadır. Orada aynı anda kendinizi hem taş devrinde hem de bir uzay filminin setinde hissetmeniz mümkün. Kim bilir belki de kral Midas’ın kulaklarını bile görürsünüz.

Frigya, Sakarya Irmağı ile Büyük Menderes’in yukarı çığırları arasında kalan bölgenin eski çağdaki adıdır.

Dr. Kadriye Işıklar Pürçek