Bir kare, bir hikaye…

Bir kare, bir hikaye…

Hayati Ulusay / Karahisar-i Sahib Dijital Dergi / Nisan 2021

Afyonkarahisar’ın az bilinen özelliklerinden biri de Anadolu’daki Mevleviliğin ikinci önemli şehri olmasıdır. Konya’nın Mevleviliğin merkezi olduğu aşikârdır. Ancak Sultan Veled’in Afyonkarahisar’a göç etmesi ve Mevlevi dergâhı kurmasıyla Afyonkarahisar, Mevleviliğin ikinci şehri olarak tarihte yerini almıştır. Sultan Veled, babasının ibadet esaslarına uygun bir biçimde ibadetini sürdürürken Konya dışındaki ilk Mevlevi dergahını da Afyonkarahisar’da kurdu. Hüsamettin Çelebi’nin vefatına kadar Afyonkarahisar’da kalan Sultan Veled’in kurmuş olduğu Afyonkarahisar Mevlevi Dergahı, Konya’dan sonra, hatta Karaman dergahı ile Kütahya Mevlevihanesi de dahil, en önemli Mevlevi dergahıdır.

Böylesi bir geçmiş nedeniyle Konya ile aynı zamanlarda; Hz. Mevlana’nın vuslata erdiği Aralık ayında Şeb-i Aruz Anma Törenleri düzenlenmektedir. 2006 yılında yapılmış olan Şeb-i Aruz’dan beni de etkileyen bir fotoğrafımı burada sizlerle paylaşmak istedim. Sahip olunan bazı değerlerin peşinde kendi yeteneklerimiz doğrultusunda giderken gerçekleştirdiğimiz bu paylaşımım umarım izleyiciler tarafından da anlaşılacaktır. Başta sağlık açısından olmak üzere pek çok zorluklarla geçirdiğimiz 2020 yılının ardından daha iyi günlere kavuşmak arzusuyla, sağlıcakla kalınız.