İmaret Camii Müezzini, Afyonkarahisar Türkülerinin unutulmaz sesi Abdullah Uluçelik…

İmaret Camii müezzini, Afyonkarahisar Türkülerinin unutulmaz sesi Abdullah Uluçelik ve Nezahat Bayram sahnede birlikte, Konser. Solistler Abdullah Uluçelik ve Nezahat (Çınar) Bayram bir konserde (1957).

(Hasan ÖZPUNAR arşivinden)

Afyon’dan. Kemanî Hulusi Yamaner, kanunî Selahattin Yamaner, hafız-mevlithan Abdullah Uluçelik (ritm çalan), tanburî Cemal Altıniğne (solist bilinmiyor, 1950). 

Afyonkarahisar Yöresi Türküleri, Nazım Bursalıoğlu
Afyonkarahisarlı mahalli sanatçı Abdullah Uluçelik. 

Afyonkarahisar Türküleri, Osman Attilâ
Afyonkarahisarlı mahalli sanatçı Abdullah Uluçelik (1903-1986). 

Afyonkarahisar Yöresi Türküleri, Nazım Bursalıoğlu

Afyonkarahisarlı mahalli sanatçı Abdullah Uluçelik hakkında detaylı bilgi için,

Öğr. Gör. Osman Fethi ARK ve Doç. Dr. Mustafa Oner UZUN tarafından yazılan ve Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 81, Kasım 2018’de yayınlanan “GELENEĞİN TEMSİLİ BAĞLAMINDA AFYONKARAHİSARLI MAHALLİ SANATÇI ABDULLAH ULUÇELİK VE HALK KÜLTÜRÜNE KATKILARI” başlıklı makaleye PDF formatında ulaşmak için tıklayınız.