İki gazi dedemiz anlatıyor: Türk Ordusunun Kocatepe’ye intikali

Seydi ÇALIŞKAN

Kocatepe’ye intikal ilgili; İstiklal Savaşı gazi dedem Arif Çalışkan’dan ve (1315 Doğumlu ve 123606 numaralı İstiklal Madalyası sahibi) ve Silah arkadaşı Ramazan Uçar’dan (1311 Doğumlu ve 101256 numaralı İstiklal Madalyası sahibi) dinlediklerim…

TEKERLERİ, NALLARI KEÇE VE ÇUL İLE KAPLAMA

“Demiryolu ile Akşehir üzerinden Çay’a intikal ettik, Gündüzleri düşman tayyarelerine ve gözcülerine 23 ve 24 Ağustos tarihinde geceleri hareket ederek Şuhut’a cephane yığınağı yaptık. Komutanlarımız; bizlere ses yapmasın diye tekerlekli araçların tekerleklerini ve atların nallarını keçe ile kaplattılar. Gerçekten den de Şuhut Balkaya arası taşlık olmasına rağmen metal tekerlerin ses çıkarması önlenmiş olduğunu bizzat yaşayarak görmüş olduk. Ben cephane askeri olduğum için çatışmaya girmiyor, sadece muharebe eden arkadaşlarımıza cephane ulaştırıyordum. Hastalandığı m için savaşanın bundan sonraki bölümünü göremedim”

KÖPEKLERE LOKUM İKRAMI

“Çakırözü–Balkaya istikametinden Ahır Dağların zirvesine yakın yerle cephane ve erat nakli sırasında bu dağların güneydoğu yamaçları Türk tarafın kontrolü altında idi. Yunanlılara hayvanlarını kaptırmak istemeyen Büyük ve Küçük Kaleci ve Sarban Köylüleri nerde ise her 10 dakikalık mesafelerle çardaklar(ağıl) bir gün öncesin ağlardan güneye doğru çekilmeleri istendi. Fakat davarlar yavaş hareket ettikleri için sadece bir koyak ileriye gidebilmişti. Öncü keşif kolunda görevli arkadaşlarımıza komutanlarımızın talimatı ile lokum dağıtıldı. Bunun sebebini 24-25 ağustos gecesi bize kılavuzluk yapan Yozgatlı Bekir Çavuş’un uygulaması ile görmüş olduk. Lokumları ağıların yandan geçerken köpekler atıyordu. Köpekler bizleri dost olarak gördükleri için havlamadıkları gibi, lokum dişlerine yapıştığı için havlamalarını engelliyordu. Bizi en çok yüz kadar topu O tepeye çıkarma zorladı”

Bu bilgi; Belen Fahri’nin Türk İstiklal Harbi isimli eserinde verdiği sayılarla örtüşmektedir.

ACI KADER

Bu iki istiklal savaşı gazisin vatan için ceplerdeki birlikteliği (Gaziantep-Urfa hattında İslahiye bölgesinde Fransız ve Ermenilere Karşı Kılıç Alini askeri olmuş, Büyük Taarruz ’da 1.nci Orduda cephane ve nakliye askeri görev almışlardır.) ölüm bile bozamamıştır. 25 Nisan 1973 Salı günü Köyden ilçeye giderken bindikleri aracın kaza yapması sonucu birlikte hakkın rahmetine kavuşmuşlardır.

KAYNAK:
AFYON’U SON VATAN BİLENLER / SEYDİ ÇALIŞKAN
Afyonkarahisar Kocatepe Anadolu Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü Yayınları – Temmuz 2018

AÇIK KAYNAK LİNKİ: https://drive.google.com/file/d/18TmmIQGEjgx2bLL0PdBzboY2V7PP3vBt/view(Erişim:27.01.2020)