Yıldırım Kemal Şehitliğinde, Büyük Taaarruz’daki çarpışmalarda şehit olan 35 kahraman Türk Askerinin kabri bulunuyor

Yıldırım Kemal Şehitliği, Sinanpaşa ilçesine bağlı Yıldırımkemal köyünde bulunmaktadır. Eski adı Küçükköy iken Yıldırım ismini alan köyde Tren İstasyonu bitişiğine yapılmıştır. Karayolu ve demiryolu ile ulaşım imkanı vardır.

Yıldırım Kemal (Konya’da hastahaneden kaçarak Fahrettin Altay Paşa’nın bulunduğu cepheye gelmiş, paşa onu İkinci Tümen’e göndermiş, bu arada Küçükköy’de muharebe etmekte olan İkinci Alaya katılmıştır.

Yıldırım, 27 Ağustos 1922 tarihinde Küçükköy Tren İstasyonu’ndaki Yunan birliklerini ortadan kaldırmak için görevlendirilmiş,yapılan çarpışmalar sonucunda Küçükköy düşmandan temizlenmiş, ancak Üsteğmen Yıldırım Kemal  ile dört subay ve 30 er bu arada şehit olmuşlardır. Topluca gömülen şehitlerin mezar ve anıtları 1966 yılında bugünkü biçimde inşa edilmiştir. Şehitlikte 1996 yılında da yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Anıt mezar taşı kitabesinde, “Bu taş 26-27 Ağustos 1922 muharebesinde Yunan ordusunun hatt-ı ric’atini kesen Türk süvari kolordusunun bu civarda verdiği şehitler namına dikilmiştir. Kendilerine Cenâb-ı Hakk’ın rahmeti niyaz olunur.

Birinci ve İkinci ve On dördüncü Süvari Fırkalarından

Şehit Zabitler:

5.Kolordu’dan : Muhafız Mülazım Bayramiçli Lütfi Efendi

2. Alay’dan : Mülazım İzmirli Yıldırım Kemal Efendi

3. Alay’dan : Mülazım İstanbullu Selahattin Efendi

5. Alaydan : Zabit Vekili Kırklarelili Azmi Efendi.

11. Alay’dan : Ayaşlı Rauf EfendiŞehit Erler:

5.Kolordu Muhafız Alayından : Amasyalı Kamil, Kasım Çavuş, Keskinli Nur Ali,Kayserili Osman Avcı

3. Alay’dan : Vanlı Şaban Mustafa, Mehmet, Beyşehirli Sadıkİbrahim, Alay 5’ten Dinarlı Ahmet Ali, Keçiborunlu Rıza Mehmet,

11. Alay’dan : Sungurlulu Mehmet Osman, Taşköprülü Şükrü Süleyman, Bolvadinli İbrahim Ahmet,Aziziyeli Mustafa Ali, Ayancıklı Mehmet Şaban, Çankırılı Ahmet Bayram, Ahmet Ömer, Geyveli Ali Mustafa, Sungurlulu Abidin Beşir, Niğdeli Şükrü Ömer,

14. Alay’dan : Taşköprülü Hüseyin İbrahim, Koçhisarlı Niyazi Murat, Kemahlı Hasan Mevlüt, Mihalçıklı Kamil Ahmet, Çankırılı Mehmet Ahmet,

21. Alay’dan : ÇerkeşliÖmer Mustafa, Yozgatlı Kadir Abdurrahman, Kayserili Ahmet Sadık

54. Alay’dan : Konyalı Rıfat Hasan, Muğlalı İsmail Milli, Osmanoğlu Hüsnü, Beyşehirli Mehmet,Küttap Kamil”

yazılıdır. Diğer kitabede de Türkçe olarak “Kurtuluş Savaşı şehidi Sv. Tgm. Yıldırım Kemal 1898-1922″… yazmaktadır.