Sultan Carullah Türbesi / Bolvadin

Bolvadin-Emirdağ asfaltı üzerinde eski mezarlık alanı şu anda park olan arsada yer almaktadır. Kare planlı yapı restore edilmiştir. Kapı söveleri orijinal olan yapıda devşirme malzemeye rastlanmaktadır. İç mekan iki bölümlü, oturan ibadet ve türbe mekanlardır. Türbenin yakın çevresine hazire yer almaktadır.

Türbe, Bolvadin ilçe merkezinde Emirdağ Caddesi üzerindir. Halk Hıdırellez ve mübarek günlerde türbeyi ziyaret eder.

Sultan Carullah’ın ünlü Türk âlimi Ebu’l Kasım Mahmud bin Ömer bin Muhammed Ez-Zemahşeri’nin torunu olduğu kabul edilmektedir. Bolvadin’e ne zaman geldiği bilinmemekle birlikte Anadolu’yu müslümanlaştırmak için büyük rol üstlenen bir uç beyi-akıncı reisi olduğu söylenmektedir.

1986 Yılında toprak binası yıkılarak yapılan şimdiki binası, kare planlı sekiz köşeli tambur üzerine oturtulmuş piramit kubbe ile örtülmüştür. İçinde üç adet sanduka bulunmaktadır. Kime ait oldukları kesin bilinmemekle birlikte, Sultan Carullah Zamehşeri’nin torunu olduğu sanılan kişi ve yakınlarına ait olduğu sanılmaktadır.