Bir Sahipata Oğulları eseri: Kubeli Camii

Germiyanoğulları döneminde çok sık rastlanılan, tek kubbeli olarak inşa edilmiş camilerden birisidir.

Hicrî 731, miladî 1330 yılında Sahipata Oğulları Beyliği döneminde, Sahip Ata’nın torunu Nusratiddin Ahmet Bey’in emri ile İdris oğlu Hacı Ali tarafından yapılmıştır Kare planlı olan mescit, onikigen bir kasnakla çevrelenmiş, piramidal çatı ile kaplanmış bir kubbe ile örtülüdür.

Minaresi ana giriş kapısının üzerindeki duvarda, saçağa kadar hafif çıkıntı yapan kaidenin üzerine oturmuştur İki parçalı ahşap giriş kapısı, mermerden yapılmış kemere oturtulmuştur, sivri kemerden geçilince ulaşılan giriş kısmının üzeri basık taş tavanlıdır ve Bizans döneminden kalma devşirme parça ile örtülüdür.

Yan duvarlardan yarım küresel kubbeye bağlantı, Türk üçgenleri
ile sağlanmış, kuzey ve güney duvarları aynı yöndeki ahşap kirişlerle
Resim 29: Kubbeli Camii Dış Görünüş bağlanmıştır. Mihrabı yakın zamanda mermerle kaplanmış olan caminin basit ahşap minberi güneybatı köşesine yerleştirilmiştir. Önü ahşap kafesle tamamen kapatılmış olan kadınlar mahfiline, merdivenle çıkılmaktadır

Caminin batı, kuzey ve doğu duvarlarında kullanılmış olan düzgün kesilmiş Grekçe yazılı bazalt taşların, antik dönemde Afyon’da (Akrones’de) bulunan başka bir yapıdan alındığı düşünülmektedir