1840 yılında yapılan bir eser; Yocaaltı Camii

Özet

Otpazarı (Tuz Pazarı) Caddesi’nde yer alan cami, 1840 yılında Süleymanoğlu Hacı Ahmet Ağa tarafından yaptırılmış. Tevfikiye Camii olarak da biliniyor. İlk inşasında ahşap, fevkâni ve bitişiğinde medresesi olan yapı, 1909 yılında çıkan yangında harap olunca aslına uygun bir şekilde bu defa kârgir olarak yeniden yapılmış. Üst katı cami ve medrese, alt katıysa dükkanlardan oluşan yapı, 2007 yılında Vakıflar tarafından restore edilmiş.


Tuz Pazarı Caddesi üzerinde yer almaktadır. İki katlı olarak inşa edilmiş olan caminin alt katı buğday loncası olarak planlanmıştır. Sonradan bu bölüm, fil ayaklarının arası tuğla ile örülmek suretiyle dükkânlara dönüştürülmüş ve zemin mozaik karo döşeme yapılmıştır.

Caminin girişine, kuzey cepheden, dışa taşkın şekilde, iki taraflı 23 taş basamaktan oluşan merdiven ile erişilmektedir. Caminin iç ve dış mekan bezemelerinde kesme taş kullanılmıştır. Yine kesme taşla çerçevesi belirlenmiş olan mihrabın yaşmağında bitki motifleri bulunmaktadır. İç kısmı alçı olan mihrabın üst bölümü kademeli olarak dilimlidir ve üzerine ahşap sarkıtlarla diş sırası monte edilmiştir.

Cumhuriyetin ilanına kadar faaliyet gösteren medrese bölümü, tekke ve zaviyelerin kapatılması yönündeki kanun ile kapatılarak bakımsız kalmış, ancak sonradan Kur’an Kursu olarak hizmet vermiştir 1969 yılından itibaren bir süre Müftülük Binası şeklinde kullanılmıştır.

Camii ve müştemilatı 2017 yılında restore edilerek dükkanları Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tekrar kiraya verilmiştir.