Konya Mevlana Türbesi ve Müzesi alanındaki tabela olayı, Editörümüz İdris Özek tarafından CİMER’e iletildi

Konya Mevlana Türbesi ve Müzesi alanında bulunan yer-yön levhalarında, Mevleviliğin 2. merkezi olan ve yılda binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Karahisâr-ı Sahib Sultan Dîvânî (Afyonkarahisar) Mevlevîhânesinin bulunmaması CİMER’e iletildi.Sitemiz editörü, Eğitimci-Öğretmen İdris Özek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Konya Mevlana Türbesi ve Müzesi alanında bulunan yer-yön levhalarında, Mevleviliğin 2. merkezi olan ve yılda binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Karahisâr-ı Sahib Sultan Dîvânî (Afyonkarahisar) Mevlevîhânesinin bulunmamasının nedenini ve gereğinin yapılması için başvurumu, ilgili fotoğrafları da ekleyerek CİMER aracılığıyla Konya Valiliğine yapmış bulunmaktayım.” dedi.Özek, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden şu bilgilendirmeyi yaptı:

Konya Mevlana Türbesi ve Müzesi alanında bulunan yer-yön levhalarında, Mevleviliğin 2. merkezi olan ve yılda binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Karahisâr-ı Sahib Sultan Dîvânî (Afyonkarahisar) Mevlevîhânesinin bulunmamasının nedenini ve gereğinin yapılması için başvurumu, ilgili fotoğrafları da ekleyerek CİMER aracılığıyla Konya Valiliğine yapmış bulunmaktayım.

Gelecek cevaba göre basit gibi görünen, ama sembolik de olsa büyük önem arz eden bu nahoş hadisenin takipçisi olacağım.

 CİMER’e başvuru dilekçem:

“Konya Mevlana Türbesi ve Müzesi bahçesinde bulunan, başka yerlerde bulunan Mevlevihaneler, yer ve yön levhalarıyla ziyaretçilere sunulmuştur. Bu çok güzel ve etkili bir hizmet ve bilgilendirme yoludur. Buradaki levhalarda, şu anda aktif olarak Mevlevihane bulunmayan yerler bile gösterilmişken, Mevleviliğin Konya’dan sonra ikinci merkezi konumunda bulunan ve her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Afyonkarahisar Mevlevihanesi gösterilmemiştir.

Mevlevilikle ilgili güvenilir ve geçerli kaynaklardan yapılan araştırmalara göre;

Mevlevîhâneler içerisinde ilk açılanların başında, Konya’dan sonra Karahisâr-ı Sahib (Afyonkarahisar) Sultan Dîvânî Mevlevîhânesi gelmektedir. Mevlevîliğin, Karahisâr-ı Sâhib’de yaygınlaşmasının Hz. Mevlânâ ve torunu Ulu Arif Çelebi’nin buraya yaptıkları ziyaretler sonucunda olduğunu söyleyebiliriz. Hz. Mevlânâ’nın torunlarından (Sultan Veled’in Oğlu) Ulu Arif Çelebi, babasından devraldığı icraatlarının takipçisi ve devamlılığını sağlamakla, Mevlevîliğin geniş coğrafyalara yayılmasında ve kurumsallaşmasında önemli icraatlarda bulunmuştur. Lârende, Beyşehir, Aksaray, Akşehir, Karahisar, Amasya, Niğde, Sivas, Tokat, Birgi, Denizli, Menteşe, Alâiye, Antakya, Bayburt, Erzurum, Irak, Tebriz, Marend ve Sultaniye onun gittiği belli başlı yerlerdir… …

Gerçek bu iken, Konya Mevlana Türbesi ve Müzesi alanında, Mevlevihanelerin gösterildiği yer-yön levhalarında Afyonkarahisar Mevlevihanesinin bulunmamasını anlayamıyorum ve gereğini arz ve talep ediyorum.”””