Kimlerdensiniz?..

Av. Kadir DAYLIK

AYTAM Afyonkarahisar Yerel Tarih Araştırmaları Merkezi “Afyonkarahisar’da tarihi “aşağıdan” yazalım…” Kitabından…

Bir Afyonkarahisarlı başka Afyonkarahisarlı ile ilk karşılaştığında “kimlerdensin” diye sorar.

Ben ilk gençliğime kadar Afyonkarahisar dışında yaşadığım için ve 4 yıllık bir kalıştan sonra yeniden ayrıldığım için bana da “kimlerdensin” diye çok sordular.

Hatırlıyorum bu soru ile ilk karşılaştığım çocukluğumda anneme giderek “biz kimlerdeniz”, öğrenmek istemiştim.

Afyonkarahisar’da kimlerden olduğunuzu çoğu kez soyadınız ele verirse de soyadı başka, lakabı başka olan kişiler de çoktur. Benim anne tarafımın “Büyükkebapçılardan” olduğunu bellemem, annemin evlilik öncesi soyadı Büyükkebapçı olduğu için kolay oldu.

Ne var ki baba tarafımızın kimlerden olduğunu bugün bile tam kavrayamadım. Babam, kız alıp vermeler sebebiyle “Teleklerden”olduğumuzu söylese de, bence bu konu biraz meçhuldür.

“Daylık” soyadımızın sözcük anlamı yoktur. Bir köy adıdır. “Daylık”ın anlamını soran herkese bunu böyle açıklıyorum.

Anlatılana göre ailemizin büyük dedesi Mustafa, ana baba ocağını terk ederek köyü ile bağını kesmiş, Afyonkarahisar’a yerleşmiştir.

Daylık, Afyonkarahisar’ın Sandıklı kazasına bağlı bir köydür. Mustafa dedemiz Afyonkarahisar’da okumuş, evlenmiş, müderrislik yapmıştır. Soyadı yasası nedeniyle torunları, dedelerinin geldiği köyün adını kendilerine soyadı olarak seçmişlerdir. Mustafa dedemizin torunlarından biri olan Kadir, benim dedemdir.

Bizim bu gün Daylık köyü ile herhangi bir bağımız yok.

İşte böyle, peki şimdi de siz söyleyin; kimlerdensiniz?…

Afyonkarahisar’da sözlü tarih “kimlerdensiniz” sorusunun cevabı etrafında çok dolaşacaktır.

Siz kimlerdensiniz? Sülaleniz neyle meşhur ve maruftur?

Bilindiği gibi yerel tarih, devlet ve resmi kurumlardan ayrı olarak tarihin aşağıdan yazılışını amaçlamaktadır. Kahramanları liderler değil, çoğunluğu oluşturan ve o ana kadar bilinmeyen insanlardır.

Gruplar ve nesiller arasında bağlantıyı, dolayısıyla anlaşmayı sağlar.

Cevap bir topluluğa ve zamana ilişkin aidiyet duygularımızı coşturacaktır.

Kimlerdensiniz?..

Kaynak link: http://www.aytam.org.tr/tanitim.pdf (Erişim:20.03.2019)