Ali Çetinkaya – Askerlik Hayatım

Tarih Uzm. Ercan YALÇIN’nın kitap değerlendirmesi.

Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi / 2012 Bahar Sayısı

Ali Çetinkaya, Askerlik Hayatım 1914-1922, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, (Yay. Haz: Oktay Şimşek-Zeki Dilek), 1. Basım, İstanbul, 2012, 512 sayfa.

Ali Çetinkaya Türk siyasal hayatına hem asker hem de devlet adamı olarak etki etmiş önemli bir kişidir. Trablusgarp, Balkan ve I. Dünya Savaşı’nı görmüş ve bu savaşlarda bizzat yer almıştır. Tanıtımı yapılacak olan kitap da Ali Çetinkaya’nın askerlik hayatına ilişkin tutmuş olduğu notlardan oluşmaktadır. Resmi belge ve raporlara dayanarak kaleme alınan anılar, Osmanlıca el yazısından çevirisi yapılarak okuyucuya sunulmuştur.

İlgili kitap değerlendirmesine pdf formatında ulaşmak için aağıdaki linki tıklayınız.