Afyon Sucuğu TPE Coğrafi İşaret Patenti

Kullanım Biçimi : Markalama

Ürünün Tanımı: Dana, Sığır ve Manda etleri ve yağlarının çeşitli baharat, tuz,stabilizatör, antioksidan ve antimikrobiyal maddelerle karıştırılarak ısı işlemi görerek suni ya da doğal bağırsak içine depolanmak suretiyle kullanıma arz edilmesidir.

100 Kg lık bir birleşimin içeriği şu şekildedir:

1. ET: %70.320   70.320 Kg
  Etin Cinsi % si Miktarı (Kg)
  Dana Karkas eti 70 49.224  
  Sığır Karkas Eti 15 10.548  
  Manda Eti 15 10.548  
2. İÇ YAĞI: %22   22 Kg
3. BAHARAT KATKI MADDELERİ: % 7.4 7.4 Kg
  TUZ   2.5 Kg
  KIRMIZI BİBER (ACI)   0.6 Kg
  KIRMIZI BİBER (TATLI)   0.8 Kg
  KİMYON   1 Kg
  SARIMSAK   1 Kg
  ŞEKER   0.6 Kg
  KARABİBER   0.5 Kg
  YENİBAHAR   0.3 Kg
  ZENCEFİL   0.1 Kg
4. STABİLİZATÖR : % 0.2   0.2 Kg
  SODYUM BİFOSFAT (E 450-E452) 0.2 Kg
5. ANTİOKSİDAN MADDE : % 0.04 0.04 Kg
  ASKORBİK ASİT (E 300)   0.04 Kg
6. ANTİMİKROBİYAL MADDE : % 0.04 0.04 Kg
  SODYUM NİTRAT (E 250)   0.025 Kg
  SODYUM NİTRİT (E 251)   0.015 Kg
TOPLAM   100 Kg

Ürünün Üretim Tekniği: Afyon’da kesilen hayvanların etleri kesimhanelerde temiz deolsa su değmeden elde edilir. Bu özellik Afyon sucuğunda kullanılan etlerin kalitesini, et ürünlerinde dayanıklılık ve olgunlaşmada, renk ve elde edilen rengin devamlılığını sağlamaktadır. Sucukluk etler tendo, fasia, kan damarı, ve lenf bezleri ayıklandıktan sonra iri parçalar halinde en az bir gün dinlendirilir. Dinlendirilen etler iri olarak kıyma makinalarında çekilerek hamur haline getirilir. Hamura içyağları, baharatlar, stabilizatör, antioksidan madde ve antimikrobiyal maddeler eklenir. Hamur homojen olarak karıştırılır. Karışım en az 12 saat bekletilir. Dinlendirilen sucuk hamuru kıyma makinalarında tekrar ince olarak çekilir. Daha önce hazırlanmış olan doğal veya suni bağırsak içine doldurulur ve serin bir yerde üzerleri örtülerek terlemeye bırakılır. Terletilen sucuk çizileri doğal veya teknolojik ortamlarda (Türk

Gıda Kodeksi Et Ürünleri Tebliğine göre ısıl işlemden geçirilerek) kurumaya bırakılır. Üretimin her aşaması Türk Gıda Kodeksi Et Ürünleri Tebliğine uygun olarak yapılmalıdır.

Ayırt Edici Özelliği : Doğal Faktörler: Afyonuncoğrafikonumu ve coğrafi özellikleri,rakımı, sert iklim şartları, doğal kaynak suları, sahip olduğu mera ve otlaklar, hayvanların daha çok doğal otlak ve yaylaklarda kekik gibi otları yiyerek beslenmeleri, besiye çekildiklerinde özellikle Afyon’a özgü haşhaş (yerel tanımlamayla haşkeş) küspesi ile beslenmeleri Afyon etine ayrı bir lezzet vermektedir. Bu lezzet de sucuğa yansımaktadır. İnsan Faktörü: Sucuk üretimi konusunda ustalık çok önemlidir. Aynı şartlarda aynı malzemeyle her usta aynı lezzeti tutturamaz. İşte sucuk üretimi konusunda Afyon’da çıraklıktan itibaren titiz bir çalışma sonucu sucuk ustaları yetişmektedir. Sucukta kullanılacak malzemenin seçilmesi, hazırlanması, yoğrulması, ince bir ustalık gerektirmektedir. Bir kişinin Afyon sucuğunun üretim tekniğini kavrayabilmesi ve ehil usta olabilmesi için Afyon Sucuk İmalathanelerinde en az beş yıl bilfiil çalışması gerekir. Manda Eti Faktörü : Dana ve sığır etinin yanında sucuğa lezzet ve damak tadı bırakmak için belli bir oranda manda eti karıştırılmaktadır. Manda etli karışım Afyon sucuğunu benzerlerinden hem kalite hem de lezzet bakımından ayırt etmektedir.

Denetim: Yukarıda belirtilen özelliklere uygun üretimin yapılması; Afyon Ticaret veSanayi Odası Başkanı, Afyon Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Temsilcisi, Afyon Kasaplar ve Sucuklar Odası Temsilcisi, İl Sağlık Müdürlüğü Temsilcisi, AKÜ Veterinerlik Fakültesi Temsilcisi, Afyon Ticaret Odasından Bir Temsilci, Afyon Ticaret Borsası Temsilcisi’nden oluşacak Denetim Kurulu tarafından denetlenir. Denetim Kurulu’nun görevleri: Afyon Sucuğu Mahreç İşaretini kullanmak isteyen sucuk imalatçılarının başvurusunu değerlendirip kabul veya reddetmek; başvurusu kabul edilen imalatçı ile Afyon Ticaret ve Sanayi Odası arasında ikili protokol yapılır; bu protokolden sonra imalatçı coğrafi işaret şeklini etiket ve ambalajlarında kullanabilir; Afyon Sucuğu Mahreç İşaretini kullanan sucuk imalatçılarını yılda en az üç defa mutat olarak denetlemek; şikayet üzerine her zaman uygunluk denetimini yapmak; haksız veya kurallara aykırı olarak Afyon sucuğu mahreç işaretini kullananlar hakkında gerekli kanuni yollara başvurmak. Denetim Kurulu yılda üç defa mutat olarak toplanıp Afyon Sucuğu mahreç işaretini kullanan imalatçılarının uygunluk denetimini yapar. Şikayet vuku bulduğunda her zaman toplanıp denetim faaliyetlerini icra eder. Denetim kurulu üyelerinin her biri Kamu Hizmeti Yapan kurumların temsilcisi olduklarından bu iş için ayrıca bir ücret almazlar.

Detay için Türk Patent Enstitüsü’nün internet sayfasında yer alan https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/A75BD3C3-BBBA-4F8F-BCD7-6633B18F1016.pdf Afyon Sucuğu linkini inceleyebilirsiniz.