Afyonkarahisar Turizm Master ve Eylem Planı şehrimize hayırlı olsun

Afyonkarahisar’ın turizmde ki konumunu yeterli görmediklerini belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, hazırladıkları turizm master planı ve eylem planları çerçevesinde; turizmde karşılaştırmalı üstünlükleri öne çıkarıp, markalaşmayla turizmdeki payın yükseltilebileceğini belirtti.

İl Kültür Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Vali Mustafa Tutulmaz’ın himayesinde gerçekleştirilen “Afyonkarahisar Turizm Master ve Eylem Planı”nın şehre hayırlı olmasını diledi.

Turizmin, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekonomi açısından önemli bir sektör olduğuna dikkat çeken Tanır, “Turizmde beş, on ve on beş yıllık dönemsel hedeflerin ortaya konulması ve bu hedeflere ulaşmak için planlı çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu çerçevede Valiliğimiz himayelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce gerçekleştirilen ‘Afyonkarahisar İli Turizm Master ve Eylem Planı’ adlı çalışmada; ilin turizm potansiyelini ve marka değerlerini ortaya çıkararak pazarlamak, insan gücü kaynaklarını, mali ve teknik imkânlarını geliştirmek için büyük emek sarf edildi.” dedi.

Süreçte; Turizmle ilgili kurum ve kuruluşların yaptığı ve planladığı çalışmalardan faydalanıldığını açıklayan Tanır, “Bugüne kadar yapılmış master planları, çalıştay, kongre ve bilimsel kaynaklar tarandı. Müdürlüğümüz ve Bakanlığımızın çalışmaları bu aşamada dikkate alındı. Bakanlığımızın 2017 yılında Afyonkarahisar’da Müdürlüğümüz koordinesinde gerçekleştirdiği ‘Destinasyon Yönetimi Projesi’ çalışmaları çerçevesinde hazırlanan raporlara yer verildi. Yine 2018 yılında Müdürlüğümüzce gerçekleştirdiğimiz ‘Turizm ve Kültür Komisyonları’nın ortaya koyduğu fikirler ve raporlar master plana altlık oluşturdu.” ifadelerine yer verdi.

Mehmet Tanır, il merkezinde; İhsaniye, Şuhut, Sandıklı ilçelerinde kamu kurumları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, turizm sektör temsilcileri, Afyonkarahisarlılar ve konaklama tesisi yöneticileri ile toplantılar yaptıklarını belirtti. Tanır, “Bu toplantılarda ‘Alan Taraması’ yapılarak farklı paydaşların, kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşlarımızın görüşleri alındı. Süre içerisinde yapılan tüm çalışmalar bir çatı altında toplanarak; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün ve paydaşlarımızın çalışmalarına rehberlik edebilecek ‘Afyonkarahisar Turizm Master ve Eylem Planı’ hazırlanarak basımı gerçekleştirildi. Afyonkarahisar’ın turizmde günümüzdeki konumunu yeterli görmüyoruz. Bu nedenle hazırladığımız turizm master planı ve eylem planları çerçevesinde; birlikte atacağımız adımlarla Afyonkarahisar’ın turizminde karşılaştırmalı üstünlüklerini öne çıkararak ve markalaşmayı sağlayarak turizmindeki payını yükseltmeyi sağlayabileceğimize inanıyoruz.” dedi.

Master planın, siyasi iradenin, il yöneticilerinin, üniversitelerin, odaların, turizm işletmelerinin, sivil toplum kuruluşlarının, esnafların ve halkın sahip çıkmasıyla başarılı olacağını aktaran Tanır sözlerine şöyle devam etti: “Bunun için ‘Turizm Master Planı ve Eylem Planı”nın hayata geçebilmesi için Bakanlığımızın ve tüm turizm paydaşlarımızın emeklerini önemsiyoruz ve desteklerini bekliyoruz. Bu çalışmamızla daha iyiye ulaşmayı hedefliyoruz. Genel bütçeden, yerel yönetimlerden ve turizm işletmelerinden sağlanan kaynakların ‘ortak amaçlar’ için koordineli olarak kullanılması son derece önemlidir. Kaynakların etkin kullanımı açısından bu çalışmanın yararlı olacağına inanıyoruz. Bakanlığımız 2023 Turizm Stratejisi çerçevesinde; Valiliğimiz himayelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak turizmi geliştirmeye yönelik Turizm Master Planı hazırlanmasını ihtiyaç olarak gördük ve uzun çalışmalarla Afyonkarahisar İli Turizm Master ve Eylem Planını hazırladık.”

27.01.2020 Basın Bülteni