1829’dan bu güne Bolvadin Belediye Başkanları

Abdil Ağa
1829-1854

Recep Efendi
1854-1860

Cılkzade Hasan Ağa
1860-1872

Bekir Efendi
1872-1875 1877-1880

Mustafa Ağa
1875-1877 1880-1881

Cılkzade Ahmet Ağa
1881-1882

Abdülkadir Ağa (Karakatip)
1882-1888 1897-1898

Ethem Efendi (Kavukzade)
1888-1892

Cılkzade Abdürrahim Ağa
1892-1893

Cılkzade Hacı Mehmet Ağa
1893-1897

Neslizade Ömer Ağa
1898-1901 1906-1907

Hacı Mehmet Ata Ağa
1901-1904

Kılıçoğlu İbrahim Ağa
1907-1910

Hacı Hıdırzade H.Hüseyin Efendi
1912-1914

Selanikli Rüştü Bey
1914-1917

Mübaşir Osman Efendi
1917-1919

Enver Efendi
1919-1923 1930-1931

Halil Efendi
1923-1926

Basri Sinanoğlu
1926-1930

Sadık Efendi
1931-1932

Hakkı KÖKSOY
1937-1937

Hasan GEMİCİ
1937-1942

Hasan TÜRKMEN
1942-1950 1955-1958

H.Ahmet ÖZAYDIN
1950-1950

Kazım YÜKSEL
1950-1954

Süleyman KABADAYI
1954-1955

Mümtaz HIDIROĞLU
1956-1960

Muzaffer ŞENGÖKAY
1960-1960

Rafet KÜÇÜKTİRYAKİ
1961-1963

Fatih AYTAÇ
1963-1963

Ömer YAZICI
1964-1968

Etem KELEKÇİ
1968-1983 1989-1991

Hasan Basri YAZICI
1984-1989

Selim KARASEKRETER
1991-1994

Mehmet KAYACAN
1994-2004

Ahmet Naci HELVACI
2004-2009

Mehmet KOÇUM
2009-2010

Nazmiye KILÇIK
2010-2014

Fatih KAYACAN
2014- devam ediyor.

Kaynak: Bolvadin Belediyesi İnternet Sayfası