Kâmil Miras’ın Hayâtı Eserleri ve Hadisçiliği (Tez çalışması)

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI HADİS BİLİM DALI ÖĞRENCİSİ RECEP TÜRK’ÜN 2006 YILINDA YARD. DOÇ. HARUN REŞİT DEMİREL DANIŞMANLIĞINDA HAZIRLADIĞI “KÂMİL MİRAS’IN HAYÂTI ESERLERİ VE HADİSÇİLİĞİ” YÜKSEK LİSANS TEZİNİ AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ:

Kaynak link: http://docs.neu.edu.tr/library/nadir_eserler_el_yazmalari/TEZLER_YOK_GOV_TR/kamil_miras_187217.pdf (Erişim:05.03.2019)