Prof. Dr. İrfan Ünver Nasrattınoğlu’ndan Bir Kitap Daha: “İşte Hayatım”


Abdülkadir GÜLER

Milliyet Blog’dan

http://blog.milliyet.com.tr/albayrak09

Halkbilimci ( folklorcu ) gazeteci ve araştırmacı yazar İrfan Ünver Nasrattınoğlu Afyonkarahisarlı’dır. Aynı zaman Türk Silahlı Kuvvetleri saflarında onurla uzun yıllar hizmet etmiş bir yazın eridir. Yarım asırdan fazla Türk kültürüne, Türk edebiyatına hizmet veriyor. Aynı zaman Halk Kültürlerini Araştırmam Genel Başkanıdır.

Bugüne değin 100‘den fazla esere imza atmıştır. Sadece Afyonkarahisar için yazdıklarından bazıları: Afyonkarahisarlı Şairler- Yazarlar- Hattatlar (1971), Afyonkarahisar-Dumlupınar- Kocatepe Şiirleri Antolojisi (1972), Afyonkarahisar Efsaneleri(1973), Anamın-Afyonkarahisar Yemekleri (1974), Afyonkarahisar’da Evlenme Töreleri (1974), Bütün Yönleriyle Afyonkarahisar (1975), Afyonkarahisar Folklorundan Damlalar (1976- 1977), Ali Çetinkaya (1977-2. Baskı 1985), Afyonkarahisarlı Şair Çizmecioğlu Vehbi (1981), Posoflu Âşık Zülali (1987), Mevlana’nın Torunu Sultan Divani ve Afyonkarahisarlı Mevlevi Dergâhı (1990), Cumhuriyetimizin 75.Yılında Halk Ozanları (1998), Cumhuriyet Dönemi Afyonkarahisarlı Milletvekilleri, Senatörler Meclisi ve Kurucuları ve Belediye Başkanları Valileri – Mehmet Sarlık’la beraber (1998) gibi eserlerinin yanı sıra yurtdışına yaptığı gezilerden dolayı 40 tan fazla daha yapıtları vardır. İrfan Ünver Nasrattığnoğlu Türk kültürü bağlamında dolu dolu bir insandır. Onunla 1968‘den beri tanıyor ve yarım asırdan fazla bir dostluğumuz vardır. Ben bunları bir dosttum olduğum için yazmıyorum, sadece Türk kültürüne yaptığı hizmetlerden dolayı yazıyorum. Sayın İrfan ÜNVER’in böyle bir yazıya da asla ihtiyacı da yoktur.

Bu girişten sonra onun bana imzalı olarak armağan olarak gönderdiği “İŞTE HAYATIM” adını taşıyan kitabından söz etmek istiyorum.”Değerli kardeşim Abdülkadir Güler’e içten sevgiyle, 18 .4.2018 –Ankara “ diye imzalamışlardır. Öncelikle kadim dostum ve Ağabeyim olarak tanıdığım Sayın İrfan Ünver Nasrattınoğlu’na bu inceliğinden dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Hayırlı olsun, okuyucuları çok olsun, yüreğine sağlık diyorum.


Sağda: Abdülkadir Güler İrfan Ünver Nasrattınoğlu ile beraber.

 

“İşte Hayatım” kitabı 366 sayfa olup tertemiz albenisi olan bir kapakla hazırlanmış ve Afyonkarahisar Belediyesinin kültür yayınları arasında gün ışığına çıkmıştır. (Yayın No: 49) Redaksiyon Mehmet Sarlık, Grafik Tasarım Ramazan Gölcük, 1. baskı-cilt Salmat Basım’da gerçekleşmiştir.( Ankara 2017)

Bu güzelim eserin Afyonkarahisar Belediye Başkanı Sayın Burhanettin ÇOBAN tarafından yazılmıştır. Sayın Belediye Başkanı Burhanettin ÇOBAN İrfan Ünver Nasrattınoğlu için şunları yazıyor:

“Nasrattınoğlu “İşte Hayatım” isimlendirdiği kitabında kendisini bütün yönleriyle ele alıyor. Kitabı incelendiğinde benim şahsen dikkatimi çeken hususları alıntı yaptım. Bu alıntılarda Prof. Dr. İrfan Ünver Nasrattınoğlu’nun yaşam felsefesini görüyoruz. 80 yaşına rağmen basılmayı bekleyen birçok eserin hazırlığından bahseden Nasrattınoğlu, dur- durak bilmeden Afyonkarahisar ve halk kültürümüz için yazmaya, türetmeye devam ediyor. Ben kendisine “ ihtiyar Delikanlı” diyorum. Tanıştığımız andan itibaren üretkenliği, Afyonkarahisar sevdasını görüp, kendisinin Afyonkarahisar’ın abide şahsiyetlerinden biri olarak kabul ediyorum. Çünkü Nasrattınoğlu bunu geçmişte yaptıklarıyla çoktan hak etti bile.(…. )

Afyonkarahisar Belediye Başkanı olarak halk kültürüne yaptığı katkılardan dolayı Prof. Dr. İrfan Ünver Nasrattınoğlu’na minnettarım. Folklorun diğer adıyla halk biliminin gelecek kuşaklara aktarılmasının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Geçmişini ve değerlerini tanımayan nesillerimiz eksik içinde olacaktır. Prof. Dr. İrfan Ünver Nasrattınoğlu Başkanı olduğu Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu önemli bir görevi yerine getiriyor. Her değerli çaba her türlü takdirdin üzerindedir. Belki de kitabımız bu değerli çabayı anlatıyor.

Afyonkarahisar sevgisiyle yoğrulan hem şehrimiz, Araştırmacı, Yazar, Folklorcu, Seyyah ve Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu Genel Başkanı Prof. Dr. İrfan Ünver Nasrattınoğlu’nun hayat hikâyesi “İşte Hayatım” kitabını sizlere hediye ediyorum. Burhanettin ÇOBAN, Belediye Başkanı. ( 15.12.2017)

Bu yazıdan sonra Prof. Dr. İrfan Ünver Nasrattınoğlu’nun kısa ve özlü bir önsüzü vardır. İ.Ü. Nasrattınoğlu özetle şöyle diyor: Hayata astsubay atıldım…Aralıksız 20 yıl 3 ay üniforma giydim. İzmir, Eskişehir,. İstanbul, Ankara, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Ankara gibi ülkemizin önemli şehirlerinde asker olarak bulundum. Ankanra başkentte emekliye ayrıldım. Niyetim emekli olur, olmaz, Afyonkarahisar’a dönmek ve hayatımın sonuna kadar doğduğum kentte yaşamaktı. Ama olmadı!…Çocuklarım Ankara’da öğrenim görüyorlardı. Emekliye ayrıldığım gün gazeteciliğe başladım. Gazetecilik, halk kültürüne olan tutkum ve bu doğrultuda, önemli olan bir Kurumun yöneticisi oldum. Derken dünyaya açıldım. Gazeteci, folklorcu, yazar ve bilimsel çalışmalarım sayesinde, Avrupa’dan Çin’e kadar pek çok ülke ile ilişkiler kurmam Afyonkahisar’ıma yerleşmemem engel oldu. Azerbaycan, Romanya ve Moldova’dan peş peşe fahri doktoralar, Profesörlükler ve akademi üyelikleri gelince bu unvanların sağladığı imkânları bırakıp da doğduğum kente dönemedim. Benim Türkiye ve Türkiye dışında birçok ödüller, unvanlar, madalyalar v. b almam, kimi dostlarımı memnun ederken, kimileri, kimileri kıskançlıklar salikiyle, “ yahu kim bu adam, doktor unvanı, profesörlük filan… Bu adam gedikli değil miydi?” gibi sözlerle, akılları sıra beni aşağılamaya çalışmışlardı. Uzun sözün kısası, Üniversitelerde benimle ilgili lisans tezler yapılmışsa, demek ki birileri takdir ve taltif etmişlerdi” diyor, Bunlar birgerçeğin vğe bir çabanın üstün başarısıdır.

Ben İrfan Ünver Nasrattınoğlu’nu 1968 lerden beri tanıyorum. 1970 lerde Diyarbakır’da görevli iken İsmet Kemal imzasıyla “Senin Sessin” ve Mücadele gazetelerinde Sanat ve Kültür sayfalarını çıkarıyordu. O günlerden bu yana İrfan Ünver Ağabeyi tanıyor ve birçok kez de Ankara’da, Denizli’de, Eskişehir’de Muğla / Fethiye’de bir araya geldik. Birçok sanat ve kültür dergilerinde ve gazetelerde folklorik araştırmalarıyla ve yazdı birçok sempozyumlara katıldı ve bildiriler sundu. Aldığı unvanları alnının akıyla aldı. Böyle bir8insanla gurur duymak gerekir. Ben şahsen onunla gurur duyuyorum. Evet, İrfan Ünver’in dediği gibi: Tüm bu gerçeklere rağmen, birileri hâlâ “ Kim bu adam yahu? “diyorlarsa lütfedip, bu kitabın sayfalarını varaklamak zahmetine katlansınlar” diye yazıyor. Tüm bunların dışında araştırmacı halk bilimci yazar İrfan Ünver Nasrattınoğlu vefalı bir dost, cana yakın, insana tepeden bakmayan Ankara’da konuksever ve adam gibi adamdır. Bu satırların bir yazarı olarak yarım asırdan azla onu böyle tanıyorum.

Peki, İrfan Ünver’in bu hayat öyküsünü bizlere anlatan bu değerli kitapta neler vardır? Konu başlıklarından bazılarını alıyorum: Sülalem ve Ailem (13), Çocukluk Yılları (28),Öğrenim ve İlk Gençlik Yıllarım (31), Havacılığa Merakım ve Askerlik Hayatım (35),Evliliğim, Çocuklarım ve Torunlarım (53), Gazeteciliğim (61),Kooperatifçiliğim(69),ş Yazarlığım (71),Kurucusu ve Üyesi Olduğum Dernekler(79), Folklorculuğum (82), Akademik Unvanlar (91), Aldığım Ödüller(105), Katıldığım Ulusal ve Uluslararası Sempozumlar ve Konferanslar (118),Nasrattınoğlu Hakkında Tezler ( 124 ),Ansiklopedilerde Nasrattınoğlu ( 125), Yurt Dışı Seyahatlerim (126), Sporculuğum(163), Benim Kentlerim (167), Dost Gözüyle Naesrattınoğlu ( 1854), Bana Gönderilen Mektuplar ve iletilen Yazılar( (258), Benimle Yapılan Söyleşiler (299), Nasrattınoğlu’na Yazılan Şiirler (313) ve Nasrattınoğlu Hayatından Fotoğraflar ve çeşitli belgeler gibi konulara dikkatle ve özenle yer vermişlerdir.

Kitapta en çok dikkatimi çeken Prof. Dr. İ. Ü. Nasrattınoğlu’nun Yurt Dışı gezileridir. Sayın ÜNVER bu konuda şunları yazıyor: “40 yılı aşkın bir süre içinde, çok defa yurt dışı gezilerinde bulundum. Görüleceği gibi, kimi ülkelere pek çok kez ve çeşitli vesilelerle gidip geldim. Bu geziler kimi zaman kısa, kimi zaman uzun süreli oldu.

Bu seyahatlere kimi zaman gazeteci, kimi zaman folklorcu, kimi zaman yazar, kimi zaman kooperatifçi, kimi zaman bilim adamı olarak davet edilerek gittim. Kimi zaman saatlerce uçarak Çin’e, kimi zaman otobüsle Balkanlara, kimi zaman tren yolculuğu yaparak gidip geldim. Çoğuna seccade, teşbih ve Kuk’an-ı Kerim götürdüm” diyor.

Biz İrfan Ünver Nasrattınoğlu’na bir yerde 21. Asrın Evliya Çelebi diyoruz. Gezdiği ülkeleri aynen yazıyorum: Almanya, ( 7 kez), Amerika (2 Kez), Arnavutluk( (9 kez), Avusturya (3 kez), Azerbaycan (25 kez), Belçika (7 kez), Bosna –Hersek ( 2 kez),Bulgaristan (10 ), Çekya- Çek Cumhuriyeti ( 6 kez),Danimarka (3 kez), Estonya, Finlandiya, Fransa (5 kez ),Hollanda (6 kez), İngiltere-/ İskoçya, İran ( 2 kez ),İspanya, İsveç ( 6 kez), İsviçre, Irak( 7 kez),Karadağ ( 3 kez),Kazakistan ( 2 kez), Kıbrıs (22 kez ), Kırgızistan ( iki kez),Kırım ( 6 kez),Kosova ( 17 kez),Letonya, Libya (8 kez), Litvanya ( iki kez ), Lüksemburg, Macaristan ( 7 kez ),Makedonya ( 61 kez ),Malta (bir kez ), Moldova ( 32 kez ),Norveç, Özbekistan ( 3 kez), Pakistan, Polonya ( 11 kez), Romanya ( 48 kez ),Rusya ( 27 kez ),Sırbistan( 2 kez), Slovakya ( 2 kez), Tunus, Türkmenistan (3 kez ), Ukrayna ( 36 ), Ürdün ( 3 kez), Yunanistan iki kez), gibi zamanlarda gidip geldiğini görüyoruz. Böylesine defalarca gidip gelmek her yiğidin harcı değildir diye bilirim. Onun için bu seyahatler alkışlanmaya değerdir diye düşünüyorum.

Kitabın bir başka bölümünde DOST GÖZÜYLE NASRATTINOĞLU’yu anlatan birçok tanınmış imzalara yer vermişlerdir. Bunlardan bir kaçını yazmak istiyorum:

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Dr. Doğan Kaya, Yaşar Öztürk, Lütfi Uğur, Prof. Dr. Yusuf Hamzaoğlu ( Makedonya), Remzi Canova (Makedonya),Prof. Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu ( Azerbaycan), Eli Semedov ( Azerbaycan), Oraz Yağmur (Türkmenistan), Prof. Dr. Mustafa Ali Mehmet (Romanya),Dr. Altay Suroy Recepoğlu( Kosova ), Prof. Dr. Stepan Varban( Moldova),Doç. Dr. Lübov Çimpoeş ( Moldova), Doç.Dr. Tudora Anaut ( Ukrayna), Dr. İsmail Cambazov ( Bulgaristan),. Bunlardan başka Türkiye’den de İrfan Ünver Nasrattınoğlu’na mektup ve yazı yazanlarda vardır. Mehmek Ünvar, Enver Tunçalp, Osman Attila, Yaşar Faruk İnal, Vehbi Cem Aşkun,Nedret Gürcan, Necdet Buluz, Mehmet Aydın, Celal Uysal, İsmail Hakkı Kaytanlı, Nuri Kırcıoğlu, Ahmet Tufan Şentürk, Abdülkadir Güler, Prof. Dr. Şükrü Elçin, Haşim Nezihi Okay, Ord. Prof. Dr. A.Süheyl Ünver, Cahit Öztelli, İlhami Soysal, Prof. Talat S. Halman, Tahir Kutsi Makal, Şemsi Belli, Vali Münir Güney, Prof. Dr. Orhan Kavuncu, Ayhan İnal ,M. Sabri Koz,AydınOy, Kutlu Öszen, Hayati Vasfi Taşyürek, Mehmet Yardımcı, Necips P. Alpan, Dr. Cemil Cahit Güzelbey, Prof. Dr. Tamilla Abbashanlı Aliyeva, Av.Nevzat Türkten, Behçet Saatçi, Mustafa Ceylan, Prof.Dr. İbrahim Agah Çubukçu, Osman Baymak, Muharrem Kubat gibi 150’den fazla yazar ve bilim adamlarından takdire değer övgü dolu mektup ve yazılar almıştır. Hepsini alamadım, yazmadıklarımdan özür dilerim. Bunlardan şair ve halk ozanlarımızın İrfan Ünver İçin armağan ettikleri şiirlere de yer vermişlerdir.

SÖZÜN ÖZÜ: Prof. Dr. İrfan Ünver –Nasrattınoğlu’nun bin bir emekle ve özenle tertemiz bir baskıyla hazırlanan “ İŞTE HAYATIM” kitabı gelecek kuşaklara ve Nasrattınoğlu ailesine dünden bugüne kalıcı ve nitelikli bir eser olarak hazırlanmıştır. Böylesine örnek bir eseri Türk edebiyatına kazandıran ve yayınlanmasında emeği geçen Afyonkarahisar Belediyesine teşekkür ediyor ve kadim dostum Prof. Dr. İrfan Ünver Nasrattınoğlu’na sağlık ve uzun ömürler diliyorum.

Kitapta Prof. Dr. İrfan Ünver Nasrattınoğlu için yazı ve şiir yazanların bir kısmı bugün yok aramızda. Bu vesileyle aramızda olmayanları da saygıyla ve rahmetle anıyorum. Mekânları cennet olsun diyorum.

 

12.12.2018- GÜLER

 

Kaynak link: http://blog.milliyet.com.tr/prof-dr-irfan-unver-nasrattinoglu-ndan-bir-kitap-daha—iste-hayatim-/Blog/?BlogNo=600652