Derde düşene ‘Evliya’ kapısı: Karacaahmet Sultan

Eyüp Sultan Hazretleri, Zuhurat Baba, Oruç Baba, Yahya Efendi, Hacı Bayramı-ı Veli, Veysel Karani Hazretleri ve daha birçoğu…

İslam’a hizmet eden bu önemli zatların adlarını taşıyan türbeleri ziyaret edenler ellerini kimi zaman şifa için kimi zaman çocuk özlemiyle açıyor… AKŞAM Türkiye’deki türbeleri mercek altına aldı.   

Şakir Aydın / AKŞAM Gazetesi / 2 Nisan 2015

İslam dinine hizmetleri geçenler tarih boyunca hep saygıyla anıldı. Bu kişilere duyulan saygının yanı sıra mezar yerlerinin belli olması için yapılan türbeler ise zaman içerisinde çeşitli inanışlara vesile olmaya başladı. Önceleri orada yatan zatlar için dua edilen türbelere daha sonra çeşitli misyonlar yüklenmeye başlandı. Bilimin ve teknolojinin bu kadar ilerlediği günümüzde hastalıklarına şifa bulamayanlar iyileşme umudunu bu türbelere bağladı. 

İŞ ARAYAN, PARA İSTEYEN…

Kendine kısmet arayandan iş arayana, piyango çıkmasını isteyenden gireceği sınavın başarılı geçmesini isteyene kadar kısacası gündelik hayattaki sorunlarını çözemeyenler çareyi bu türbelerde arıyor. Yapılan araştırmalara göre Türkiye genelinde kayıtlı olan ve olmayan yaklaşık 2 bine yakın türbe bulunuyor. Yılda 20 milyona yakın insanın ziyaret ettiği 81 vilayete yayılan bu türbelerde İstanbul 173 ile ilk sırayı alırken onu Afyon, Bursa ve Siirt izliyor. 

Suyu kalbe şifa 
İSTANBUL-EYÜP SULTAN TÜRBESİ 

Türbe, Hz. Muhammed’in ordusunda sancaktar olup, İstanbul’un fethi sırasında şehit olan Hazreti Eyyub El-Ensari’nin mezarıdır. Mezar İstanbul’un fetihten sonra bulundu ve üzerindeki türbe Fatih Sultan Mehmet tarafından 1459’da cami ile birlikte inşa ettirildi. Türbe, Türklerin İstanbul’da yaptığı ilk eser olarak biliniyor. 

Dışı çinilerle süslü türbe özellikle cuma, kandil ve bayram günleri ziyaretçilerle dolup taşıyor. İşleri ters gidenler, sağlık isteyenler ve sünnet olan çocuklar türbeye akın ediyor. Dua eden ziyaretçiler çevresini üç defa dolaşıyor. Türbenin ayakucunda bulunan suyun kalp hastalığına şifalı olduğuna inanılıyor. Türbede ilk önce adak adanıyor. Gerçekleşince adaklar fakir insanlara dağıtılıyor.

Sırtlara Kuluç Kaya  
İZMİR-HAMZA BABA TÜRBESİ

Hamza Baba Türbesi, İzmir’in Hamza Baba Köyü’nde bulunuyor. Hacı Bektaşi Veli Dergahı’na şeriat, tarikattan sonra marifet mertebesine ulaşan Hamza Baba, sevgi, saygı, hoşgörü ve sevecen tavrından dolayı birçok mürit yetiştirmiş. Ölümünün ardından II. Murat tarafından türbesi inşa ettiriliyor. Türbeye özellikle haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında gelen ziyaretçiler zatın sırtını dayadığı rivayet edilen Kuluç Kaya’ya sırtlarını sürterek ağrılarından kurtulmayı ümit ediyorlar. 

Tespihlerle bir nebze deva
DİYARBAKIR-SEYYİD ŞEYH OSMAN ZARAKİ TÜRBESİ 

Diyarbakır’ın Hazro İlçesi’nde bulunan türbe yaklaşık 500 yıllık bir geçmişe sahip. Türbede yatan zatın Peygamber Efendimizin 35. göbekten torunlarından Seyyid Şeyh Osman Zaraki olduğu söyleniyor.  Türbeye sadece bölgeden değil Türkiye’nin her yerinden insanlar akın ediyor. Özellikle felçli, romatizması olan ya da vücudunun herhangi bir yeri tutmayan hastalar Şeyh Osman Zaraki’ye ait olduğu bilinen büyük tespihleri vücutlarının her tarafına sürerek hastalıklarından kurtulmayı umuyor. 

Prangada birkaç gün 
AFYON-KARACAAHMET SULTAN TÜRBESİ  

Karacaahmet Sultan Türbesi, Afyonkarahisar’ın İhsaniye İlçesi’ne bağlı Karacaahmet Beldesi’nde bulunuyor. Karacaahmet Sultan’ın Horasan şehzadelerinden olduğu ve 1350-1390 yıllarında Moğol istilasında kaçarak Türk kafileleriyle birlikte Anadolu’ya gelip yöreye yerleştiği rivayet edilir. 
Hekim olarak bilinen Karacaahmet Sultan’ın zamanında birçok hastayı iyileştirdiğine inanılıyor. Türbenin içinde ruh ve akıl hastalarının bağlandığı bölmeler yer alıyor. Burada prangaya bağlanan hastalar, iyileşmeleri için birkaç gün bekletiliyor. Daha sonra da adak olarak yemek yapılıp, fakirlere dağıtılıyor. 

Sara ve felçliler için umut yeri
KONYA-ŞEYH SADRETTİN KONEVİ TÜRBESİ 

Konya’nın Şeyh Sadrettin mahallesinde bulunan Şeyh Sadrettin Konevi Türbesi 1274’te yapıldı. Mevlana’ya derin bir sevgiyle bağlı olan Sadrettin Konevi’nin türbesi, açık türbe tipinin ayakta kalan tek örneği. Rivayete göre, Sadrettin Konevi Konya’da Hace-i Cihan olarak bilinen çok varlıklı birinin sara hastası oğlunu iyileştirdi. Günümüzde de özellikle sara ve felçli hastalar şifa bulmak için türbede dua ediyor. 

Depresyona 3 çarşamba
MUŞ-İBRAHİM SAMİDİ TÜRBESİ 

Muş merkezde bulunan İbrahim Samidi Türbesi, taş bir binanın altında, dikdörtgen planlı iki odadan oluşuyor. Sanduka içerisindeki küçük odacık insanların bu mekanda mezar sahibinin ruhuyla irtibat kurma anlamını taşıdığına inanılıyor. Ruhi bozukluklara ve sıtma hastalıklarına karşı şifa için duaya gelenler bu odacıkta bekletiliyorlar. Bu işlem 3 hafta üst üste çarşamba günleri yapılıyor.

7 bin kişi burada sıhhat arıyor
KAHRAMANMARAŞ-DEDEBABA TÜRBESİ 

Türbe, Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesi’nde bulunuyor. Türbenin kesin olarak ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Bir rivayete göre ise Dedebaba’nın, Hacı Bektaş Veli’nin müritlerinden olduğu ve Afşin tekke açtığı söyleniyor. Yılda 5 ila 7 bin arasında kişinin ziyaret ettiği türbenin birçok hastalık için şifa dağıtığına inanılıyor. Türbede özellikle felçli ve saralı hastalar iyileşmek için dua ediyor. 

Ağrıyan yerlere taş sürüyorlar
BATMAN-ŞEYH YUSUF İBNİ NEBEVİ EL İLUHİ TÜRBESİ  

Türbesi, Batman’ın Huzur Mahallesi’nde bulunan Şeyh Yusuf İbni Nebevi El İluhi’nin bölgenin önemli âlimlerinden biri olduğu rivayet edilir. 2011 yılında onarılan türbede, daha çok bel ağrısı ve romatizması bulunan hastalar geliyor. Ziyaretçiler, ekmek ve soğan dağıttıktan sonra mezardaki taşları ağrıyan yerlerine sürüp dua ediyor.