Kocatepe – Büyük Taarruz’da Yunan Askeri | Fotoğraf Galerisi

Kaynak: Afyon Kocatepe Üniversitesi / Kocatepe Büyük Taarruz Araştırma Merkezi İnternet Sayfası

Kaynak Link: https://kbutam.aku.edu.tr/yunan-fotograflari/  Erişim:19.04.2019